O nás

Aeroklub Toužim je zájmové občanské sdružení, které je řádným členem Aeroklubu České republiky. Aeroklub Toužim má 60 členů. Letecká škola, kterou provozujeme, nabízí získání pilotního průkazu na bezmotorová a ultralehká letadla. Naše rozsáhlé letiště, které nelze minout, poskytuje bezvadné podmínky pro žákovský výcvik, ale i pro sportovní létání. K dispozici je občerstvení v místním baru přímo na letišti a neobvykle přátelská atmosféra

od roku 1957

Historie

Záložní plocha Karlovy Vary

Letiště Přílezy vzniklo jako vyvolaná investice na základě potřeby Správy dopravních letišť Praha, která měla za úkol vybudovat asfaltovou VPD v Karlových Varech pro rozšíření letecké dopravy.

Aby aeroklub Karlovy Vary mohl pokračovat ve své činnosti a plnit své vojenské úkoly, byl z rozpočtu výstavby letiště Karlovy Vary vyčleněn obnos na výstavbu letiště Přílezy. Pplk. Šimáček, náčelník AK Karlovy Vary nechal dovézt p. Staňka v červnu 1957 do Přílez, vysadil jej na louce a suše mu oznámil, že ho jmenuje na tomto letišti náčelníkem. V té době "letiště" tvořily jen dva objekty bývalé radarové stanice, pozůstatek po německé armádě a jinak nic. Z počátku to p. Staněk považoval za legrácku, ale druhý den dostal nákladní eRéNu s postelí pod plachtou a odjel do Přílez. Tady dostal 30 vojáků z Líní, se kterými později postavil hangár, který byl dovezen po železnici z Jičína a dřevěný barák dovezený z Plzně Líní. Celkovou úpravu VPD prováděl Technický útvar z Bechyně.

AK Karlovy Vary zahájil činnost na náhradním letišti v březnu 1958. Provoz nebyl jednoduchý, protože se stále upravovala travnatá VPD. Moc se zase nelétalo, protože pro lidi z Karlových Varů to bylo trochu z ruky. A tak koncem roku 1959 odletěli členové AK Karlovy Vary zpět do K. Varů, kde již byla ukončena výstavba VPD. Když odletělo poslední éro, zůstali na letišti pouze dva lidé. Pan Staněk jako náčelník a O. Lebeda, což byl instruktor - plachtař. Večer vzali promítačku a odešli dělat nábor do Útviny. Obecním rozhlasem pozvali místní mládež a zájem byl značný. Prvními členy Aeroklubu Toužim byli: Z. Nováček, J. Vaněk, J. Novák, J. Růžek, Dr. Kadlec, J. Vachulka, J. Hoť a členská základna čítala brzy 25 členů.

Založení Aeroklubu Toužim

Aeroklub Toužim byl oficiálně ustanoven v lednu roku 1960 po územní reorganizaci krajů. První éro bylo z Olomouce 16. 4. 1960. Byl to Blaník OK-9850. 18.4.1960 p. Staněk přeškolil O. Lebedu na Blaníka, aby mohl instruktořit. Přidal se k nim i Fr. Hron, který velice pomohl nejen jako instruktor, ale i jako vlekař.

Nakonec to dopadlo tak, že činnost plachtařů v Toužimi byla větší než plachtařů v Karlových Varech. To zapříčinilo dokonce rivalské, nedobré vztahy mezi aerokluby Karlovy Vary a Toužim. Pro získání peněz pak zaseli 16 ha lnu na kraji plochy a z prodeje získali 125 tis. Kčs. Tím získali dost svých peněz, za které zakoupili vlečný letoun Z-225 imatrikulační značky OK-MGY.

Fakt, že letiště sloužilo i pro potřeby armády a že se letiště nacházelo v rozšířeném příhraničním pásmu znamenal nucené utajení a omezení provozu. Letiště nebylo nikde označeno jako letiště aeroklubu. I přes tyto problémy patřilo mezi aktivní letiště v Západočeském kraji. Postupně docházelo k zvelebování celého areálu tzn. výstavba nové věže, přestavby původního dřevěného baráku na zděný, budování vodovodu, zabudování nového topného systému a výstavba dílny, která byla nezbytná pro opravu techniky atd. Od roku 1995, kdy Armáda České republiky uvolnila letiště ze svého zájmu dochází k dalšímu rozvoji letiště a od dubna 1998 je letiště Aeroklubu Toužim schváleno jako veřejné vnitrostátní letiště.

Nová doba

Na začátku srpna v roce 1997 a 1998 na letišti Aeroklubu Toužim proběhly plachtařské soutěže EUREGIO EGERENSIS v rámci příhraniční spolupráce mezi aerokluby ČR a Německa. Mezi aerokluby vznikla úzká spolupráce. Výsledkem této spolupráce bylo pozvání na EUREGIO EGERENSIS konané v Německu a získání nových poznatků u "leteckých sousedů".

V Aeroklubu Toužim, jako v jednom z mála českých aeroklubů, vedle sebe současně rozvíjeli činnost členové aeroklubu a členové LAA, a to při výcviku na kluzácích, motorových kluzácích, ultralehkých letadel a paraglidingu.

V roce 2001 se nám podařilo provést generální opravu Orlíku VT-16 OK-3411, který do této doby visel na stěně hangáru a můžeme říci, že už nikdo nedoufal, že opět někdy vzlétne a bude znovu používán k výkonnostnímu létání.

Začátek nového tisíciletí znamenal pro členy Aeroklubu Toužim poměrně velké pracovní úsilí při modernizaci zázemí.  Byla vybudována čistička odpadních vod a provedena rozsáhlá modernizace sociálního zařízení, včetně zateplení celé provozní budovy a byla dokončena oprava dílny. V areálu letiště vyrostla desítka ubytovacích chatek pro ubytování členů aeroklubu s možností celoročního použití. V roce 2005 byl celkově modernizován ultralehký letoun Cora, který  je v našem aeroklubu od roku 1998 využíván jako vlečné letadlo. Byl zabudován nový, silnější motor Rotax a tím byl umožněn i další rozvoj sportovního létání.

Změny a modernizace zázemí  dovolily organizovat sportovní akce většího rozsahu. Generální prověrkou byl Karlovarský pohár v akrobacii motorových letadel v roce 2006 a mistrovství republiky v motorovém paraglidingu v témže roce. O rok později to již bylo mezinárodní mistrovství ČR v akrobacii letadel a nultý ročník WAC).

Rok 2008 znamenal pro Aeroklub Toužim již padesátý rok existence a pro veřejnost připravil hned čtyři akce. Z jara to byl již třetí ročník Karlovarského poháru, v létě to bylo nejprve mistrovství republiky modelářů v kategorii F3J, následovalo mezinárodní mistrovství ČR v akrobacii kluzáků spojené s leteckým dnem.

V témže roce se letecký park Aeroklubu Toužim rozšířil o dva nové stroje. Byl zakoupen jednomístný celolaminátový kluzák Astir CS a na konci roku kompozitový ultralehký  Sting 2000, jako další vlečné a cestovní letadlo. V zimním období byl ještě modernizován UL Cora a to zástavbou nového trupu, s možností vlekání kluzáků do 650 kg. Dvě ultralehká letadla jednak pokryla potřeby vlečných a výcvikových letadel v aeroklubu a nízké náklady spojené s jejich provozem je předurčovaly jako vlečné blízké budoucnosti. Současně se stal rok 2008 počátkem nové éry sportovního létání v aeroklubu, kdy začal výrazně narůstat nejenom klubový letecký park, ale také přibylo nespočet letadel v soukromém vlastnictví.

Zvolená koncepce rozvoje letiště přispěla k nárůstu a stabilizaci členské základny s počtem přes 50 členů a k zajištění kontinuity života Aeroklubu Toužim snad přispěje i řada narozených "letištních dětí" s příjmeními: Jiránek, Valenta, Vrba, Procházka, Hoť, Michálek, Patrman, Vaněk, Novák, Beníšek, pro jejichž zdravý rozvoj byla vybudována i nová investice.

Organizace Karlovarského poháru se stala již samozřejmostí a Aeroklub Toužim hledal cesty, jak dál rozvíjet hlavní směr své činnosti – klasické plachtění. V roce 2009 se po delší odmlce opět vrátil k plachtařským závodům – Toužim Cup 2009, určených především pro vlastní členy a zájemce z ČR. V dnešním roce bude pořádán již 10. ročník a tento závod už dávno přesáhl hranice ČR.

Na sklonku roku 2009 došlo k rozhodnutí uspořádat Mistrovství Evropy v akrobacii letadel v kategorii Unlimited. Za poměrně krátkou dobu musel projít areál letiště další modernizací.  Z finančních důvodů veškeré práce probíhaly pouze vlastními silami, přesto se podařilo vše připravit v určených termínech. Poprvé se tak velká akce konala v malém aeroklubu, který ani neměl svůj vlastní motorový odbor. Letiště v Přílezích pak bylo na konci srpna a prvních 14 dnů v září 2010 plně v režii EAC 2010 Toužim a lze s potěšením konstatovat, že organizace proběhla ke spokojenosti pilotů, rozhodčích i organizátorů.