Letiště Toužim
Webcam
LKTO
Meteo

Základní Údaje

Provozovatel
Doručovací adresa
Adresa letiště
e-mail

Vedoucí let. provozu
Předseda Aeroklubu
Technik
Aeroklub Toužim
Přílezy 49, 36401
Google Maps
aktouzim@volny.cz

Jiří Procházka
Petr Jiránek
Karel Beníšek