Get Adobe Flash player

Radiotelefonní postupy

Radiotelefonní postupy

 

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Při radiotelefonním spojení musí být za všech okolností zachována přísná kázeň.
  2. Ve všech situacích , pro něž je stanovena radiotelefonní frazeologie, musí být tato frazeologie používána. V případech, kdy je to nezbytně nutné, je povoleno rozšířit nebo pozměnit jednotlivé fráze, avšak taková úprava pak nesmí měnit význam, nebo účel fráze.
  3. Zprávy, které lze předat jiným způsobem než použitím radiotelefonie, u kterých nehrozí nebezpečí z prodlení, nebo jejich obsah nesouvisí se zajištěním bezpečnosti letu, nesmí být předány na kmitočtech letecké pohyblivé služby.
  4. Není-li stanoveno jinak, odpovědnost za navázání spojení má stanice, která si přeje vyslat zprávu.

   

 2. PŘEDNOST PŘI PŘEDÁVÁNÍ ZPRÁV
  1. Při předávání zpráv musí být respektováno toto přednostní pořadí:
   • tísňová volání, tísňové zprávy a tísňový provoz,
   • pilnostní zprávy,
   • zprávy o radiovém zaměřování,
   • zprávy pro zajištění bezpečnosti letu,
   • meteorologické zprávy,
   • ostatní zprávy.
  2. Zprávy pro zajištění bezpečnosti letu obsahují:
   • zprávy o řízení a pohybech letadel,
   • zprávy leteckých provozovatelů nebo velitele letadla, které mají okamžitý význam pro letadla za letu,
   • meteorologické informace, které mají okamžitý význam pro letadla za letu nebo před startem,
   • ostatní zprávy, týkající se letadel za letu nebo před startem.
  3. Zprávy, které mají stejné přednostní pořadí, by měly být vysílány ve stejném pořadí, v jakém jsou přijímány k přepravě.

   

 3. ZKUŠEBNÍ VYSÍLÁNÍ
  1. Zkušební vysílání může provést pouze personál oprávněný obsluhovat letecké stanice nebo zajišťovat jejich funkčnost. Tento personál je při této činnosti povinen náležitě dbát stanovených zásad.
  2. Zkušební vysílání se provádí pouze za účelem prověření funkčnosti stanice nebo jejího seřízení.
  3. Rozsah zkušebního vysílání musí být co možná nejmenší.
  4. Zkušební vysílání se obvykle provádí v době, kdy na daném kmitočtu neprobíhá řízení letového provozu.
  5. Při zkušebním vysílání, které by mohlo škodlivě rušit provoz jiné letecké stanice, musí získat souhlas této stanice dříve, než se zahájí takovéto vysílání.
  6. Zkušební vysílání nesmí trvat déle než 10 sekund a musí se skládat z řady vyslovovaných číslic (jedna, dva, tři atd.), za kterými následuje volací značka stanice, která vysílá na zkoušku.

   

 4. POUŽÍVÁNÍ JAZYKŮ
  1. Radiotelefonní spojení letadlo - země se provádí v jazyce českém nebo anglickém.
  2. Údaje o používaném jazyku a jiných jazycích, kterých se na žádost může používat, musí být zveřejněny ve stanovené publikaci letecké informační služby.

   

 5. HLÁSKOVÁNÍ SLOV
  1. Vlastní jména, zkratky a slova, jejichž výslovnost může vyvolat pochybnost, se musí hláskovat použitím hláskovací abecedy.
  2. Výjimku tvoří pouze zkratky nebo slova, která vzhledem k četnosti používání nemohou být zaměnitelná s jiným výrazem.
  3. Hláskovací abeceda v řeči české a anglické, upravená pro potřeby letectví, je uvedena níže.

   

 6. VYJADŘOVÁNÍ ČÍSEL
  1. Každé číslo jiné než celé stovky, celé tisíce a kombinace tisíců a stovek se vysílá vyslovováním každé číslice odděleně.

Počasí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 • Martina Liptakova
 • Bohuslava Jirankova
 • Jan Turek

Je zde 0 uživatelů online.

počítadlo.abz.cz