Get Adobe Flash player

Letecká frazeologie

Některé výrazy používané v letecké frazeologii

 

Na stojánce  
Spouštějte motor! Start up the engine!
Vypněte motor! Shut down the engine!
Jak mě slyšíte! How do you read!
Slyšitelně pětkou! Loud and clear!
Slyšitelně pětkou! Five by five!
   
Pojíždění Taxiing
Pojížděcí dráha Taxiway
Vzletová dráha Runway
Pojíždějte na dráhu! Taxi out to the R/W!
Stůjte! taxiing!
Pojíždějte! Start taxiing!
Zůstaňte na místě, vyčkejte! Stand by!
Pokračujte! Go ahead! Go on!
VPD v provozu Active R/W
   
Vzlet Take-off
Povolení vzletu Take off clearance
Vzlet proti větru Take off into the wind
Vzlet se zadním větrem Take off with the wind
Vzlet s bočním větrem Cross-wind take off
Čelní vítr Head wind
Čelní vítr Up-wind
Zadní vítr Tail wind
Snos (větrem) Drift
Úhel snosu Drift angle
Let s instruktorem Dual flight
Samostatný let Solo flight
Výška Height, altitude
Kurs Heading, course
Letová výška Flight level
   
Za letu On flying
Létat To fly
Stoupat To climb
Stoupání Climbing
Klesat To discend
Klesání Descending
Stoupavá (klesavá) zatáčka Climbing (descending) turn
Provést 1. zatáčku To make the 1st turn
Srovnej do horizontu! Level off!
Horizontální zatáčka The level turn
Provést zatáčku To perform the turn
Kurz letu Course of flight
Horizontální let Horizontal flight
Navigační let Cross country navigation
Přelet Cross country flight
Střední výška Medium altitude
Maximální výška Maximum altitude
Minimální výška Minimum altitude
Přízemní výška Ground level altitude
Ztratit orientaci To be lest
Skutečná poloha True position
Směr větru Wind direction
Rychlost větru Wind velocity
Letět kurzem To fly on a heading
Bezpečná výška Safety height
Ostrá zatáčka Steep turn
Mírná zatáčka Shallow turn
Pád Stall
Vývrtka The spin
Souvrat Stallturn
Zvrat Half roll
Překrut Roll on top
Výkrut Roll
Přemet Loop
Spirála Spiral
Létat po okruhu To fly in the traffic pattern
Na úrovni Abreast
Letecká akrobacie Aerobatics
Předletová příprava Pre-flight briefing
Poletový rozbor De-breafing
Předpověď počasí Weather forecast
Letecká nehoda The a/c acccident
Opustit letoun To bail out
Létání na okruhu Traffic pattern flying
Okruh Traffic pattern
Ztráta orientace Loss of orientation
   
Přistání Landing
Přistát To land
Hladké přistání Smooth landing
Tvrdé přistání Bumpy landing
Přistání na tři body Three point landing
Přistání na přední kolo Nose landing
Přistání na ocas Tail landing
Nouzové přistání Emergency landing
Přistávací rychlost Landing speed
Přistávací podvozek Landing gear
Zvětšit (zmenšit) úhel přistání Increase (decrease) glide angle
Podrovnání Flattening out
Rychlost na přiblížení Air speed on final approach
Ukončení 4. Zatáčky Final turn completion
Pokračovat v letu po okruhu To continue in traffic pattern
Výdrž při přistání Hold off
Vyrovnat letoun To level out
Podrovnat To round out
Vyplavání Ballooning
Odskok Bounce
Na odletu Outbound
Na příletu Inbound
Byl jste dlouhý při přistání You overshot the R/W by landing
Byl jste krátký při přistání You undershot the R/W by landing
Pojíždějte zpět na stojánku Taxi back to the apron
Zkontrolujte vaši výšku Verify zour altitude
Udržujte výšku Hold zour altitude
Nebezpečí srážky Danger of collision
Pokračujte v Proside in
Stoupat Climb
Sestupovat Climb down

 

Počasí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
  • Martina Liptakova
  • Bohuslava Jirankova
  • Jan Turek

Je zde 0 uživatelů online.

počítadlo.abz.cz