Get Adobe Flash player

Letecká škola

Základní výcvik

Elementární výcvik slouží k získání průkazu způsobilosti:

Základním posláním letecké školy Aeroklubu Toužim je výcvik pilotů kluzáků, kteří tvoří jádro členské základny klubu. Létání na kluzácích přináší nové nepoznané zážitky tichého letu s pouhým využitím stoupavých proudů vzduchu pod "kumuly", na svahu nebo v "dlouhé vlně". V současné době je tento druh výcviku nejlevnější a nejdostupnější možnost, jak získat pilotní oprávnění. Podmínkou zařazení do výcviku je:

 • občanská bezúhonnost;
 • minimální věk uchazeče 15 let (u mladších 18-ti let je nutný písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců);
 • zdravotní způsobilost potvrzená leteckým lékařem (zajistíme).

Celý výcvik je rozčleněn do několika fází: S úsměvem jde všechno líp

 1. teoretická část
  • stavba a konstrukce letadel;
  • aerodynamika a mechanika letu;
  • letecké palubní přístroje;
  • letecká navigace;
  • letecká meteorologie;
  • letecké předpisy;
  • letecká frazeologie;
  • radiotelefonní provoz;
 2. praktická část

 

 

 

Teoretická příprava je první částí výcviku pilota, která je prováděna instruktorem nebo lektorem s odpovídajícími znalostmi daného předmětu. Výuka je realizována formou přednášek a konzultací zpravidla v zimním období. Důraz je přitom kladen na individuální přístup k jednotlivým uchazečům s přihlédnutím k jejich schopnostem i možnostem. Před zařazením uchazeče do praktického výcviku je provedeno pověřeným instruktorem jednoduché přezkoušení z dosažených vědomostí.

Praktický výcvik probíhá v rozsahu min. 20 letových hodin na dvojmístném kluzáku L-13 "Blaník" . Podle svých finančních možností si pilotní žák může zvolit druh osnovy podle které chce provádět vzlety (navijákem, aerovlekem). Lety s instruktorem na palubě se provádí ve stanovené posloupnosti. Teprve po zvládnutí jednoho prvku pilotáže se přechází na další, vždy od jednoduchého ke složitějšímu, s předchozím pozemním nácvikem - vše podle schválené metodiky a zvolené výcvikové osnovy. Celková délka praktického výcviku je proto závislá na schopnostech a dovednostech pilotního žáka, jeho časových možnostech, ale také na přízni počasí. Současná praxe ukazuje, že je třeba počítat s dobou min. jeden až jeden a půl roku.

Složení zkoušky k získání průkazu radiotelefonisty letadlových stanic. Podmínkou pro zařazení do praktického výcviku je získání min. průkazu "Omezené vysvědčení radiotelefonisty letadlových stanic". Zkouška je organizována zpravidla několikrát v roce na některém letišti, případně je možnost domluvy individuální zkoušky přímo u Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Získání průkazu musí být nejpozději do zahájení samostatných letů bez instruktora na palubě.

Teoretická a praktická pilotní zkouška. Vyvrcholením celého výcviku je vykonání teoretické zkoušky ze základních předmětů před komisí Úřadu civilního letectví (ÚCL). Zkoušky se provádí formou testů a ústního pohovoru, organizovány jsou nejčastěji v zimním období na některém letišti. Tečkou za výcvikem je praktická pilotní zkouška s inspektorem ÚCL, konaná na domovském letišti pilotního žáka. Po úspěšném složení obou zkoušek je vystaven příslušný pilotní průkaz.

 

Sportovní výcvik, kondiční létání

Osnova výcviku kluzáku   

Sportovní výcvik je veden za účelem prohloubení teoretických a praktických znalostí z meteorologie, moderní navigace a letových postupů. Dochází ke zdokonalení praktického řízení letadla při provádění výkonných rychlostních přeletů, letů na vzdálenost, navigačním nebo rekreačním létání.

Ještě že mám motor, to bych mohl doletět jako první! Pro piloty - držitele pilotních průkazů - organizuje letecká škola praktická cvičení sloužící k udržení a dalšímu prohloubení již nabytých teoretických znalostí. Pro plachtaře jsou zajímavá zejména z meteorologie při vyhodnocování synoptických map a aerologických výstupů pro využití při termických letech kluzáků, z taktiky rychlostních letů na uzavřených tratích a z provádění navigace pomocí zařízení pro GPS. Důležité je též každoroční seznamovaní pilotů se změnami leteckých předpisů a jejich praktickém uplatnění při letech ve vzušném prostoru ČR a letech na jiná veřejná vnitrostátní letiště. Při praktických letech mohou piloti plnit podmínky pro získání odznaku FAI. Součástí zdokonalovacího výcviku jsou i každoroční periodická přezkoušení pilotů z techniky pilotáže, prováděná pověřeným inspektorem ÚCL.

Pro radost

 

Speciální výcvik

Specializovaný výcvik zaměřený na získání nové nebo vyšší kvalifikace:

 • instruktor kluzáků (osnova výcviku) ;
 • navijákař;
 • radiooperátor letadlových stanic;
 • dispečer letištní letové informační služby (AFIS);

Pro nadané piloty zajišťuje letecká škola teoretickou výuku a praktický výcvik pro získání nové nebo vyšší kvalifikace, která se zpravidla zapisuje do pilotního průkazu. Získání této kvalifikace se řídí vnitřními směrnicemi aeroklubu, schválenými osnovami pro příslušnou kvalifikaci a leteckými předpisy.

 

Přeškolovací výcvik

 Je zaměřen na přeškolování pilotů na další typy letadel (osnova výcviku) .

Držitelé platných pilotních průkazů mohou získat oprávnění létat samostatně typy kluzáků, které jsou součástí leteckého parku našeho aeroklubu: A je to tady!

 • L-13 "Blaník";
 • VSO-10 "Vosa";
 • VT-16 "Orlík";
 • VT-116 "Orlík";
 • případně dalších.
Aktualizováno ( Saturday, 12 May 2012 )

 

Počasí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 • Martina Liptakova
 • Bohuslava Jirankova
 • Jan Turek

Je zde 0 uživatelů online.

počítadlo.abz.cz