Get Adobe Flash player

Koordinační dohoda LKKV

 

 

Dohoda o koordinaci a poskytování letových        

 

  provozních služeb mezi APP / TWR LKKV                                       

 

                                   a

 

                    Aeroklubem Toužim

 

 

 

 

 

Koordinační dohoda číslo : 06/05/DPRO/007

 

 

 

 

 

Verze:

2.0

Účinnost od:

1.3.2006

Závaznost:

Pracovníci ATS na stanovišti APP/TWR Karlovy Vary a piloti AK Toužim

 

Zpracoval:

Ing. Michal Brabec

 

Podpis:

 

Doporučil:

Ing. Alexandr Duda

Náměstek ŘDPRO

Sekce přibližovacích a letištních služeb

 

Podpis:

 

Schválil:

Ing. Jan Štindl

Ředitel divize provozní

Podpis:

 

 

 

Datum:

 

Rozdělovník:

   1     Generální ředitel ŘLP ČR, s.p.

   2     Ředitel divize provozní

   3     Ředitel divize plánování a rozvoje LNS

   6     Vedoucí letecké školy

   8     Ředitel kanceláře generálního ředitele

   9     Vedoucí oddělení auditu

12     AK Toužim

 

 

Ruší se:

Dohoda pro koordinaci a řízení leteckého provozu mezi APP/TWR Karlovy Vary

a Aeroklubem (AK ČR) letiště Toužim ze dne 20.5.1999

Mění se:

N I L

Související normy:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HISTORIE DOKUMENTU

ČÍSLO VERZE

DATUM ÚČINNOSTI

ZPRACOVAL

SCHVÁLIL

CHARAKTERISTIKA

POZNÁMKA

1.0

1.12.2005

Ivan Klůj

Ing. Štindl J.

Změna postupů

 

2.0

1.3.2006

Ing. Brabec M.

Ing. Štindl J.

Novelizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ZMĚNOVÝ LIST

ČÍSLO ZMĚNY

DATUM ÚČINNOSTI

DATUM PROVEDENÍ ZMĚNY

ZMĚNU SCHVÁLIL

RUČNÍ OPRAVA

POZNÁMKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D O H O D A

 

 

 

o koordinaci poskytování letových provozních služeb mezi APP/TWR LKKV a Aeroklubem Toužim

 

 

 

 

 

1.         Základní ustanovení

 

1.1     Postupy zde uvedené doplňují platná ustanovení českých civilních leteckých předpisů a publikací závazných pro letiště Karlovy Vary.

 

1.2     Ustanovení těchto postupů je závazné pro piloty AK Toužim a ostatní uživatele letiště Toužim v provozní době TWR/APP Karlovy Vary. Provozní doba je publikována v AIP ČR a může být prodloužena podle potřeb letového provozu.

 

 

 

2.         Vymezení prostorů odpovědnosti

 

2.1      CTR a TMA I, II a III Karlovy Vary jsou řízené vzdušné prostory, jejichž horizontální a vertikální hranice i třídy vzdušného prostoru jsou definovány v AIP ČR. Mimo provozní dobu TWR/APP Karlovy Vary se mění klasifikace vzdušného prostoru na prostory třídy G a E a letiště se stává neřízeným, s poskytovanou službou AFIS na kmitočtu 121,225 MHz.

 

2.2      AD Toužim se nachází pod TMA Karlovy Vary , 2 km severně RWY začíná CTR Karlovy Vary.

 

 

 

3.         Zakázané a omezené prostory

 

3.1     Do CTR a TMA I Karlovy Vary zasahuje omezený prostor LKR 4 ( viz AIP ČR ). V době aktivace LKR 4 je vstup do LKR 4 možný jen se souhlasem TWR/APP Karlovy Vary, nebo FIC Praha (mimo provozní dobu TWR/APP Karlovy Vary).

 

 

 

4.         Základní údaje o letišti Toužim - LKTO

 

4.1       Poloha:                                   50 05 11 N                  012 57 10 E

 

Vzdálenost od LKKV    13,0 km jižně

 

VPD:                                         08/26               1290 x 100 m

 

Elevation:                                 651 m / 2136 ft AMSL

 

Umístění:                                  2 km jižně od CTR LKKV

 

 

 

5.    Odpovědnost za řízení letového provozu

 

5.1    V provozní době TWR/APP Karlovy Vary odpovídá za poskytování letových provozních služeb v CTR/TMA Karlovy Vary řídící letového provozu TWR/APP Karlovy Vary. Provozní doba TWR/APP Karlovy Vary je uvedena v AIP ČR a z provozních důvodů může být měněna. Proto je povinností pilota, před vstupem do CTR/TMA Karlovy Vary , zjistit zda jsou na letišti Karlovy Vary poskytovány letové provozní služby. Mimo provozní dobu je letiště Karlovy Vary neřízeným letištěm a je zde poskytována služba AFIS na kmitočtu 121,225 MHz

 

 

 

6.         Omezení letového provozu

 

 

 

6.1      Provoz letadel v CTR/TMA Karlovy Vary v provozní době bez oboustranného spojení je zakázán.

 

 

 

7.Provozní postupy

 

 

 

7.1    Pilot musí získat nejméně 3 min. před vstupem do CTR/TMA Karlovy Vary letové povolení, tedy navázat spojení s TWR/APP Karlovy Vary a předat následující údaje:

 

-       identifikace letadla

 

-       typ letadla (pouze při letu bez FPL)

 

-       vstupní bod (při letu z LKTO, pokud TWR/APP neurčí jinak, nemusí pilot dodržet určené vstupní  body)

 

-       vypočítaný čas vstupu

 

-       trať letu a hladinu letu

 

Po dobu letu v CTR/TMA Karlovy Vary je pilot povinen udržovat rádiové spojení. Při opuštění CTR/TMA LKKV je pilot povinen tuto skutečnost oznámit na TWR/ APP Karlovy Vary.

 

 

 

7.2    Pilot letadla vybaveného odpovídačem SSR je povinen nastavit kód 7000, pokud nebylo stanovištěm ATS stanoveno jinak.

 

 

 

7.3    Při koordinaci se používá čas v UTC. Poloha letadla se udává směrem a vzdáleností k bodu vyznačenému na mapě ICAO 1 : 500 000. Výška letu se udává ve stopách AMSL do hladiny 5000 FT/ 1520 m a nad touto výškou v symbolech letových hladin.

 

 

 

7.4    V prostoru vymezeném kružnicí o poloměru 2km se středem v ARP AD Toužim s vertikální hranicí 4000 ft/1200 m AMSL lze provádět místní lety bez udržování obousměrného rádiového spojení s TWR/APP Karlovy Vary. Pro využití tohoto prostoru, který zasahuje do TMA Karlovy Vary, musí pilot získat předem povolení od TWR/APP Karlovy Vary. Ukončení nebo přerušení činnosti v tomto prostoru musí pilot oznámit na TWR/APP Karlovy Vary.

 

 

 

 

 

 

 

8.      Koordinační postupy

 

 

 

        V provozní době TWR/APP Karlovy Vary a při letové činnosti v prostoru dle 7.4 této dohody, musí mít AK Toužim s TWR/APP Karlovy Vary telefonní spojení.

 

 

 

 

 

 

 

9.      Telefonní a rádiové spojení

 

 

 

Telefony:      TWR Karlovy Vary: 353 331 105, 353 239 716, (602 158 714 náhradní spojení)

 

Hasičská a bezpečnostní služba letiště Karlovy Vary: 353 360 614

 

(možnost zapnutí dráhových světel v případě nouzové situace)

 

AK Toužim: 353 311 448, 353 312 447, 604 376 365

 

 

 

Kmitočty:Karlovy Vary Věž                   121,225 MHz  (záložní 122,9 MHz)

 

Karlovy Vary Radar          119,950 MHz

 

Toužim INFO                     122,6 MHz

 

Karlovy Vary INFO           121,225 MHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počasí

P Ú S Č P S N
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
  • Martina Liptakova
  • Bohuslava Jirankova
  • Jan Turek

Je zde 0 uživatelů online.

počítadlo.abz.cz